Klik på spørgsmålet og få svar


Min lastbil var til syn for fire måneder siden uden at få miljøzonemærke påsat. Skal jeg til syn igen for at få mærket, nu hvor jeg ønsker at køre i en miljøzonen, eller kan jeg få dispensation indtil næste syn?

Der findes ikke særlige miljøzonemærkesyn, idet det er meningen, at miljøzonemærket skal erhverves ved det årlige periodiske syn. Er mærket ikke erhvervet ved dette årlige periodiske syn, er man nødsaget til at gennemgå et nyt frivilligt syn (registreringssyn) hos en synsvirksomhed. Der kan ikke søges dispensation i disse tilfælde.
 
Ny synsdato! Det frivillige syn kan efterfølgende danne grundlag for at få ændret månedsdatoen for køretøjets periodiske syn. Datoen kan ændres, når et køretøj har været fremstillet til et såkaldt registreringssyn (mellem to periodiske syn), og godkendelsen anmeldes til motorekspeditionen på et skattecenter med en anmeldelsesblanket.

Se mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside og om månedsdatoen.

Hvad koster et partikelfilter?

Et partikelfilter koster i gennemsnit 40.000 - 50.000 kroner. Dette afhænger af bilens størrelse og tekniske indretning. Der må påregnes en årlig udgift til vedligeholdelse af filteret.

Hvilke køretøjer skal have filter på?

Virksomheder, der ejer tunge køretøjer over 3,5 tons, som kører på diesel, skal montere partikelfilter. Det gælder for alle Euro 3-køretøjer og ældre.

Skal varebiler have filter på?

Nej, ikke hvis varebilen vejer mindre end 3,5 tons. Miljøzonen gælder kun for dieselkøretøjer - herunder lastbiler og busser på over 3,5 tons.

Hvad er en transitrute?

Den blå linje vist på kortet er en transitrute for lastbiler og anden tung trafik til og fra færgerne i Nordhavnen. Transittrafikken bliver ledt ind og ud af miljøzonen via en særlig rute til Tuborgvej. Lastbiler behøver altså ikke at have et miljøzonemærke i forruden, når de kører international transit.

Hvordan ved jeg, om jeg kører ind i miljøzonen?

Miljøzonen varsles med et skilt efter gældende vejregler ved alle indkørselsveje til zonen.

Hvor finder jeg det juridiske grundlag for miljøzonen?

Henvisning til www.retsinfo.dk: Lov om miljøzoner, 15/12 2006 og "Bekendtgørelse om etablering af miljøzoner".

Hvad sker der med busserne fra Movia?

Busser i rute, som også er omfattet af miljøzonekravene, har allerede partikelfiltre eller kører på andre brændstoffer.

Kan jeg få tilskud til køb og montering af partikelfilter?

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til montering af partikelfiltre. Miljøstyrelsen har ellers administreret en tilskudsordning, men pengene i ordningen er nu blevet brugt.

Hvordan kan jeg se, om biler over 3,5 tons har tilladelse til at køre i miljøzonen?

Ved det årlige syn blive monteret et mærke, som skal være placeret i forruden af køretøjet.

Kan jeg søge om dispensation til at køre ind i miljøzonen?

Dispensation til at køre ind i miljøzonen kan søges hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, Tlf. 72 54 40 00.

Er der nogen veje i Københavns Kommune der ikke er omfattet af miljøzonen?

Ja, der findes en transitrute for tung trafik til og fra færgerne i Nordhavnen. Lastbiler behøver altså ikke at have et miljøzonemærke i forruden, når de kører international transit. Desuden må du stadig gerne køre på Wibrandtsvej og Hedegårdsvej, da de ikke er inkluderet i miljøzonen. Se kort for nærmere detajler.

Er der nogen køretøjer, som ikke er omfattet af miljøzonen?

Undtaget fra kravene om miljøzonemærker er køretøjer, der er registreret til veterankørsel, og køretøjer fra forsvaret, politiet og redningsberedskabet, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i zonen. Udenlandske køretøjer skal også opfylde kravet om partikelfilter og have miljøzonemærke i forruden.

Gælder miljøzonen ligeledes for kommunens egne køretøjer?

Ja, kommunens egne køretøjer er også omfattet af zonen.

Hvorfor skal vi have en miljøzone?

Det politiske formål med miljøzonen er at begrænse trafikkens partikeludslip. Miljøzonen har vist sig at være meget effektiv. Det viser sig at partikeludslippet fra lastbiler og busser på H. C. Andersens Boulevard fra 2008 til 2010, er blevet reduceret med 60 % som følge af miljøzonekravene. Det svarer til 16 % af det samlede partikeludslip fra alle køretøjer.

Hvor mange tunge køretøjer færdes inden for zonen?

Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser vurderer, at mellem 8.000 til 12.000 tunge køretøjer kører inden for zonerne i København og på Frederiksberg.

Hvilke sanktioner er der ved at køre ind i zonen uden partikelfiler?

Ved kørsel ind i miljøzonen uden partikelfilter og uden miljøzonemærke er det en politimæssig opgave i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Vognmanden vil få et bødeforlæg.

Er Frederiksberg Kommune med i miljøzonen?

Ja, Københavns og Frederiksberg kommuner har et tæt samarbejde om oprettelsen af zonen. Hele Frederiksberg Kommune er med i zonen.

Er der de samme regler for alle miljøzoner i Europa? 


Har du spørgsmål?

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål til miljøzonen.

Du får svar direkte, og spørgsmål/svar af almen interesse vil blive lagt ind her på siden.