Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende miljøzonen, har du følgende kontaktmuligheder:


Københavns Kommune
Center for Trafik
Telefon 33 66 37 59
E-mail
Frederiksberg Kommune
By- og Miljøområdet
Telefon 38 21 40 76
E-mail
Henvendelse vedr. luftforureninger generelt, udstedelse af miljøzonemærke og dispensationer.

Miljøstyrelsen
Miljøministeriets Informationscenter
Telefon 70 12 02 11 
E-mail

Henvendelse vedr. tekniske krav og typegodkendelse af partikelfiltre.

Trafikstyrelsen
Telefon 72 21 88 00
E-mail