Sundhedsgevinsterne bliver til at få øje på

Københavns Kommune har kæmpet for en miljøzone i mange år – for at forbedre luftkvaliteten til glæde for byens borgere.

Erfaringer med miljøzoner i andre lande viser, at der ikke går lang tid, inden den renere luft positivt kan ses i sundhedsstatistikkerne. Bl.a. forventes det, at miljøzonen i København og på Frederiksberg årligt vil bidrage til 150 færre for tidlige dødsfald og 8.000 færre astmatilfælde.

Alt for mange københavnere lider af følgesygdomme, som er direkte forårsaget af luft- og støjforurening fra bilerne. Med indførelsen af miljøzonen, har Københavns og Frederiksberg kommuner taget et stort skridt for borgernes sundhed.

Totalt set forventes sundhedsgevinsterne årligt at blive ca.:

  • 150 færre for tidlige dødsfald
  • 150 færre hospitalsindlæggelser med luftvejs- og kredsløbssygdomme
  • 750 færre bronkitistilfælde
  • 8.000 færre astmatilfælde
  • 90.000 færre dage med begrænset aktivitet pga. luftvejssygdomme

 

(Kilde: Københavns Kommune, Center for Miljø)