Miljøzonen reducerer
partikeludslippet

Miljøzonen giver renere luft til Københavnerne.

Miljøzonen har vist sig at være meget effektiv og en rapport "Hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten?", som er udarbejdet af DCE viser, at partikeludslippet fra lastbiler og busser på H. C. Andersens Boulevard i 2010 er blevet reduceret med 60% som følge af miljøzonekravene og generelle miljøkrav ved udbud af busdriften i København. Det svarer til 16% af det samlede partikeludslip fra alle køretøjer. Tilsvarende er udledningen af kvælstofoxid fra den tunge trafik reduceret med 25% svarende til 8% af den samlede udledning fra bilerne.